Πολιτική Απορρήτου για  την Ιστοσελίδα  http://www.drimalasflowers.gr/

  

Ο ιστότοπος  www.drimalasflowers.gr/ (ο "Ιστότοπος") ανήκει στον Δριμάλα  Δημήτρη.

 Για τους σκοπούς της προστασίας των δεδομένων, 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με την Ιστοσελίδα είναι ο Δριμάλας Δημήτρης. 

Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών στην

 ιστοσελίδα μας και να  συμμορφωνόμα στε

 με όλους τους ισχύοντες νόμους όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριών  

που συλλέγουμε για  εσάς.

 Η πολιτική αυτή (μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε 

άλλα έγγραφα αναφέρονται σε αυτό)

 καθορίζει τη βάση επί της οποίας οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

 από εσάς, ή ότι άλλο μας παρέχετε, 

θα επεξεργαστούν από εμάς. Παρακαλώ διαβάστε την ακόλουθη πολιτική προσεκτικά

 για να καταλάβετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά

 σας στοιχεία και το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. 

 Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

 Μπορούμε να συλλέξουμε δύο είδη πληροφοριών από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας: 

(i) «Προσωπικά στοιχεία» (συμπεριλαμβανομένων σε αυτά, το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση, 

τον αριθμό τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κινητού τηλεφώνου), τα 

στοιχεία της email διεύθυνση και (ii) ανώνυμα «Μη-Προσωπικά Στοιχεία " (όπως πληροφορίες για το πόσοι χρήστες συνδέθηκαν με την ιστοσελίδα μας) τα προσωπικά δεδομένα

 που μπορεί να συλλεχτούν κατά την διαδικασία είναι:

 

• Προσωπικά στοιχεία που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες στην ιστοσελίδα μας, πληροφορίες 

που παρέχονται κατά τη στιγμή της εγγραφής χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης,

 διεύθυνση , τον αριθμό τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κινητού τηλεφώνου), στοιχεία e-mail διεύθυνσης.

 • Στοιχεία από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, δεδομένα κίνησης, τα δεδομένα θέσης, ιστολόγια

 και άλλα δεδομένα επικοινωνίας,

 • Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορούμε να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της αλληλογραφίας

 • Λεπτομέρειες για τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας

 για την εκπλήρωση παραγγελιών.

  

Χρήσεις των πληροφοριών που συλλέγουμε.

 Θα χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στην Τοποθεσία, μεταξύ άλλων, 

για τους ακόλουθους σκοπούς:

  

• Για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας (συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης πληρωμής).

 • Για να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας παρουσιάζεται

 με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για 

εσάς και τον υπολογιστή σας.

 • Να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε

 από εμάς ή που πιστεύουμε

 ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, (όπου έχετε συναινέσει να επικοινωνήσουμε 

μαζί σας για τέτοιους σκοπούς).

 • Για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες μας.

 

 

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται σε άλλα σημεία σε αυτή την πολιτική, μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς ή που συλλέγονται από εσάς

 σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου των εταιρειών μας. Θα μοιραστούμε τις σχετικές πληροφορίες με αυτά. 

Όλοι υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών. 

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία σε τρίτους:

 

  

• Εάν τα  Ανθοπωλεία  Δριμάλας ή ουσιαστικά  το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του, αποκτηθούν από τρίτους.

 • Αν έχουμε την υποχρέωση να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, 

προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για εφαρμογή

 ή επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων, 

της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του http://www.anthopolia.gr, των πελατών μας, ή άλλων.

 Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς 

για τους σκοπούς της προστασίας από απάτες και μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

 • Για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω.

 

 DIRECTMARKETING

 

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να χρησιμοποιήσουμε

 τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

 που μπορούν να σας ενδιαφέρουν και εμείς μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας 

σχετικά με αυτά μέσω e-mail, SMS, τηλεφώνου ή άλλων μέσων.

 Αν θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε

 να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή 

μέσω e-mailing μας στο flowersdrimalas@yahoo.gr

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ πληροφοριών στο εξωτερικό

 

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν

 σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"). 

Μπορεί επίσης να επεξεργαστούν από προσωπικό εκτός του ΕΟΧ που εργάζεται για εμάς

 ή για έναν από τους προμηθευτές μας. 

Το προσωπικό αυτό μπορεί να ασχολείται μεταξύ άλλων με την εκπλήρωση μιας παραγγελίας εκ μέρους σας,

 την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής ή την παροχή υποστήριξης σε άλλες υπηρεσίες σας. 

Με την υποβολή των προσωπικών πληροφοριών σας, συμφωνείτε με αυτό. 

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για να εξασφαλίσει ότι οι 

προσωπικές πληροφορίες σας αντιμετωπίζονται 

με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Ενώ καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής, η ασφάλεια του συστήματος μας

 είναι πολύ σημαντική για εμάς. Θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι οι τεχνικές αποθήκευσης και ασφάλειας των δεδομένων

 που χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών είναι οι πιο ασφαλείς. 

Όλοι οι εργαζόμενοι και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών 

υποχρεούται επίσης να τηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών.

 Τα προσωπικά δεδομένα κρατούνται σε έναν ασφαλή διακομιστώ χρησιμοποιώντας την

 τεχνολογία SecureSocketLayer (SSL).

  

 

COOKIES

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να παρακολουθούμε την 

συμπεριφορά των εγγεγραμμένων

 και μη εγγεγραμμένων επισκεπτών στο site μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ενός "cookie"

 το οποίο είναι ένα μικρό αρχείο που είναι αποθηκευμένο στον browser σας.

 Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να σας αναγνωρίσουμε εκτός αν αλλάξετε το πρόγραμμα περιήγησής σας 

για να αποτραπεί αυτό - καθοδήγηση για αυτό παρατίθεται πιο κάτω.

 Επίσης συγκεντρώνουμε αυτά τα δεδομένα για να εκτελέσουμε στατιστικές αναλύσεις των χαρακτηριστικών κ

αι της συμπεριφοράς των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Τα cookies 

χρησιμοποιούνται επίσης ως ένα επιπλέον μέσο για την εξασφάλιση των αγορών που λειτουργούν εντός της ιστοσελίδας.

 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτες διαφημιστικές εταιρίες για την προβολή διαφημίσεων για λογαριασμό μας.

 Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν cookies και webbeacons για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης. 

Κάθε πληροφορία που αυτά τα τρίτα μέρη συγκεντρώνονται μέσω των cookiesκαι είναι εντελώς ανώνυμη. 

Ο περιηγητής σας μπορεί να τροποποιηθεί για να μην δέχεται cookies - καθοδήγηση για τα οποία 

προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο.

   Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies, 

αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του browser σας (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τον InternetExplorer,

 επιλέξτε «Επιλογές Internet» από το μενού «εργαλεία», στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «ασφάλεια», 

επιλέξτε " απενεργοποιήσετε τα cookies »). Ωστόσο, μπορεί να μην είστε σε θέση

 να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του site μας αν τα cookies είναι απενεργοποιημένα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του πώς να ρυθμίσετε

 το πρόγραμμα περιήγησης σας να απορρίπτει τα cookies, παρακαλώ πηγαίνετε στο www.allaboutcookies.org.

 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 Έχουμε νομική υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία είναι ακριβή και ενημερωμένα. 

Παρακαλούμε να μας βοηθήσει να συμμορφωθούν με την παρούσα την υποχρέωση ενημερώνοντάς μας 

για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε λεπτομέρειες των πληροφοριών

 που έχουμε για σας και να διαγράψετε ή να διορθώσει τυχόν ανακριβείς πληροφορίες 

σχετικά με εσάς στέλνοντάς μας γραπτή αίτηση στην:

 flowersdrimalas@yahoo.gr

 ή στο

 Ανθοπωλεία Δριμάλας

 Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 86, Πειραιάς 185 36, Ελλάδα

  

αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο, το email και τη διεύθυνσή σας.

 Η ιστοσελίδα μας μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να περιέχει συνδέσμους προς και από ιστοσελίδες των τρίτων. 

Αν ακολουθήσετε μια σύνδεση σε οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες, 

παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι αυτές οι ιστοσελίδες 

έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. 

Παρακαλώ ελέγξτε τις πολιτικές αυτές, πριν να υποβάλετε τυχόν προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις ιστοσελίδες.

 

 

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

 Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό. Εάν κάνουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές

 στον τρόπο που χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ή με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό 

για να εξασφαλίσετε ότι είστε ευχαριστημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 flowersdrimalas@yahoo.gr

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις / σχόλια ή αιτήματα σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες, 

μπορείτε να μας στείλετε email.